На минулому тижні Європейська Бізнес Асоціація (EBA) провела засідання Ко¬мітету з питань палива та енергетики. В рамках зустрічі обговорювалися пи¬тання впровадження щодобового ба¬лансування на ринку природного газу. За словами учасників ринку зустріч про¬йшла в «емоційному» форматі. Так, при¬сутні на зустрічі експерти ринку, пред¬ставники бізнесу, газовидобувні компанії і трейдери висловились за недопущення зриву введення добового балансування з 1 серпня 2018р.
З іншого боку в «Укртрансгазі» вважа¬ють, що наразі немає технічної можли¬вості для впровадження щодобового балансування на ринку газу. Також оператор наголошує на необхідності змін до Кодексу ГТС. Відомо, що з них питань у компанії є конфліктна ситу¬ація з регулятором. Відзначимо, що «Укртрансгаз» звернувся в Центр з ви¬рішення спорів та медіації при Секре¬таріаті Енергетичного Співтовариства з проханням виступити медіаторами у взаємодії з НКРЕКП щодо приведення існуючого Кодексу ГТС у відповідність з нормами та практиками ринку природ¬ного газу ЕС.
В свою чергу, НКРЕКП реагуючи на «тех¬нічні аргументи» відтермінування добо¬вого балансування має намір провести позапланову перевірку оператора га¬зотранспортної системи після 10 липня. Результати перевірки будуть готові до початку серпня. При цьому будуть пе¬ревірені як технічні аспекти, так і ефек-тивність використання коштів під час переходу «Укртрансгазу» на добове ба¬лансування ринку газу.
Також на минулому тижні, головною по¬дією у юридичних баталіях між «Нафто¬газом» і «Газпромом» стала подача до Стокгольмського арбітражу позову з ви¬могою переглянути тариф на транзит за контрактом з «Газпромом». В «Нафтога¬зі» відзначили, що «Газпром» зайняв на переговорах неконструктивну позицію, змусивши «Нафтогаз» звернутися до ар¬бітражу. «Нафтогазі» вимагає перегляду тарифу з березня 2018р і попередньо оцінює свої грошові вимоги у $11,58 млрд без урахування відсотків.
Сегмент upstream приніс ряд пози¬тивних новин. «Полтавська газона¬фтова компанія» (ПГНК) завершила відновлення низки ліквідованих та за¬консервованих свердловин переважно з фонду державних компаній. Всього видновлено 5 свердловин. Суттєво по¬кращила виробничі показники група компаній Smart Energy, яка за 6 місяців поточного року збільшила видобуток газу на 25%.
За інформацією: expro.com.ua

Пошук