На засіданні 2 серпня НКРЕКП ухвалила проект змін до Кодексу ГТС, які набли­жають його до європейських норм енер­гетичного законодавства. Надалі проект оновленого Кодексу буде опублікований на сайті НКРЕКП для його на публічного обговорення. Про це йдеться на офіцій­ному сайті УТГ.

Правки узгоджують критичну розбіж­ність, яка стосується достатніх умов на­дання фінансового забезпечення оплати балансування. Також запроваджується механізм припинення транспортування газу та можливість відключення право­порушників, а також створення торгових сповіщень, які дозволяють ефективно торгувати газом на віртуальній торговій точці всередині системи.

«Ми дякуємо Регулятору за плідну спільну роботу над необхідними зміна­ми до Кодексу ГТС. Пропоновані зміни будуть стимулювати роботу добросовіс­них учасників ринку і знижувати ризики від можливих зловживань. Ми маємо програму необхідних комплексних змін норм Кодексу і сподіваємося на її вті­лення в конструктивній співпраці з Ре­гулятором», – прокоментувала Тетяна Федорова, члена правління «Укртран­сгазу» (УТГ).

Головною проблемою залишається неурегульоване питання несанкці­онованого відбору та плати за ней­тральність серед учасників ринку. Невирішеність проблеми несанкціо­нованого відбору як в діючій, так і в новій редакції Кодексу, вже призве­ла до накопичення багатомільярдних боргів перед УТГ. І вони продовжують стрімко зростати.

Відповідно до Закону України «Про ри­нок природного газу» оператор ГТС України зобов`язаний безпосередньо брати участь в розробці Кодексу ГТС. Тож з метою приведення його положень у повну відповідність з директивами ЄС, УТГ продовжуватиме рекомендувати НКРЕКП врахувати ряд важливих змін до нової редакції Кодексу.

Позиція УТГ залишається послідовною – введення в дію гармонізованого з євро­пейським законодавством Кодексу ГТС дозволить повністю інтегрувати Україну в європейський газовий ринок.

У найближчій перспективі це приведе до системних поліпшень на ринку газу, піде на користь відповідальним учасникам і зменшить ризики від недобросовісних гравців.

 

За інформацією: expro.com.ua

Пошук