ЛІБЕРТІ ГАЗ


ТОВ «ЛІБЕРТІ ГАЗ» є стабільним постачальником природного газу за нерегульованим тарифом на паливно-енергетичному ринку України. На сьогоднішній день компанія успішно працює у 24 областях України. Наша копанія, що динамічно розвивається на газовому ринуку України, в якій працюють тільки висококваліфіковані фахівці, з моменту свого створення бере активну участь у житті регіонів, постійно перебуває в тісному контакті з органами влади всіх рівнів та промисловими споживачами для підвищення рівня надання послуг, а також розвитку ринку газу.

Умови та спосіб оплати,Порядок вирішення спорів

«Умови та спосіб оплати»


Оплата за поставлений природний газ здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника у наступному порядку:

1)- 100 %(сто) передоплата до 20 числа, що передує місяцю поставки;

2) - перша оплата в розмірі не менше 50 % (п’ятдесят) від вартості запланованих місячних обсягів – до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки;- наступний платіж 50 % (п’ятдесят) - до 15-го числа місяця поставки газу;

3) - перша оплата в розмірі 30 % (тридцять) – до 5-го числа місяця поставки газу;
- друга оплата в розмірі 30 % (тридцять) – до 15-го числа місяця поставки газу;
- третя оплата в розмірі 30 % (тридцять) – до 25-го числа місяця поставки газу;
- остаточний розрахунок – до 05 числа місяця наступного за місяцем поставки газу.

Коригування умов проведення розрахунків визначається та узгоджується шляхом підписання додаткової угоди.

«Порядок вирішення спорів»:

-Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору постачання природного газу або у зв'язку з ним, або інші спори, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем будуть вирішуватись шляхом проведення переговорів і консультацій.

-У разі неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір до господарських судів України.

- Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Телефон для консультацій : (044) 205-58-05